امور کشاورزی و صنایع معدنی

 • نهال های مثمر و غیرمثمر و انواع بذر
 • ماهی سردابی و گرمابی

امور بازرگانی

 • امور واردات و صادرات
 • حواله بانکی ، ترخیص کالا

خدمات حقوقی

 • مشاوره و تنظیم قراردادها
 • پژوهش ها و مطالعات حقوقی

خدمات IT

 • کارگاه های تخصصی
 • طراحی وبسایت

خدمات بیمه

 • بیمه های درمان تکمیلی
 • بیمه عمر و تأمین آتیه

خدمات علمی – فرهنگی

 • خدمات تخصصی دانشگاهی
 • انتقال دانشجویی

املاک

 • خرید و فروش ملک ، زمین
 • مشاوره مسکن

امور ساختمانی

 • مشارکت در ساخت
 • پیمانکاری و تهیه مصالح

خدمات گردشگری

 • انواع بلیط و تور سفر
 • ویزای انفرادی ، گروهی

گروه خدمات حامی

پیشرو در خدمات کشور

شما هر لحظه می توانید با ما در تماس باشید

فهرست