خدمات حقوقی

 •     امور مالکیت صنعتی و معنوی
 •     امور شرکتهای تجاری
 •     امور مالیاتی و بیمه
 •     امور کیفری
 •     امور خانواده
 •     امور بین الملل
 •     امور املاک و اراضی
 •     امور مالی و بازرگانی
 •     مشاوره و تنظیم قراردادها
 •     پژوهش‌ ها و مطالعات حقوقی
 •     خدمات مدیریت امور حقوقی
 •      توانمند سازی منابع انسانی
 •      امور دعاوی ،  پیگیری وصول مطالبات
 •      تدوین لایحه دفاعیه ، قرارداد ، شکوائیه ، دادخواست و اظهارنامه
 •      نگارش نامه اداری
 •      مطالعه پرونده
فهرست