ما یک شرکت هستیم

با توجه به فرموده مقام معظم رهبری یکی از اصلی ترین مسائل کشور مسئله‌ی اقتصاد می باشد و آن چیزی که مهم است و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی و بازرگانی است؛ مسئله‌ی ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است؛ مسئله‌ی تحرک و رونق اقتصادی و مقابله‌ی با رکود است رونق تجاری محقق نمیشود مگر با تعاملات تجاری ایران با کلیه کشورها و افزایش مراودات تجاری و بازرگانی اعم از صادرات و واردات و با پیروی از سخن ایشان و داشتن برنامه ریزی های کوتاه و بلند مدت میشود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد؛ میشود فرصتهای بسیاری را برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد؛ شرطش این است که برای اقتصاد کار و تلاش انجام بگیرد.

از این رو گروه خدمات حامی با سابقه درخشان در بخش بازرگانی داخلی و خارجی و ارئه دهنده خدمات تجارت الکترونیک و به عنوان عضو کوچکی از جامعه اقتصادی و بازرگانی ایران سعی در اقدام و عمل به صورت برنامه ریزی شده در خدمات خود برای مشتریان داخلی و خارجی دارد و سعی خواهیم کرد بستری امن ، سالم و مطمئن را برای انجام کلیه مراودات با سرتاسر جهان برای ایرانیان عزیز فراهم سازیم تا بنا به فرموده مقام معظم رهبری اثرات آن را در کشور عزیزمان ایران مشاهده کنیم.

برخی از مشتریان ما

فهرست